Bình Dương đa dạng hoạt động tuyên truyền bầu cử trong thanh niên công nhân 

Xem với cỡ chữ
Là tỉnh tập trung đông đảo công nhân lao động từ các địa phương đến lao động và sinh sống ở các khu nhà trọ, thời gian qua, Bình Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các chi hội thanh niên công nhân nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên thanh niên công nhân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử là nội dung trọng tâm hoạt động trong tháng 4 và tháng 5 của tổ chức đoàn thể. Thông qua nhiều hình thức khác nhau, các đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền một cách hiệu quả. Phường đoàn An Bình (TP Dĩ An) mới đây đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại Chi hội thanh niên công nhân 258/25, khu phố Bình Đường 4.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ tư pháp phường đã tuyên truyền cho hơn 40 hội viên thanh niên công nhân pháp luật về bầu cử. Những câu hỏi liên quan đến cuộc bầu cử cũng đã được cán bộ tư pháp phường giải đáp và thông tin cụ thể về quyền và nghĩa vụ của thanh niên công nhân trong bầu cử. Ngoài ra, trong buổi tuyên truyền, Phường đoàn còn ra quân phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền về cuộc bầu cử ở các chi hội và khu nhà trọ lân cận để kịp thời thông tin đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đoàn viên thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền về bầu cử cho người lao động
Đoàn viên thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền về bầu cử cho người lao động

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở cũng chủ động phối hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử. Cụ thể, Xã đoàn Phú An, thịBến Cát và Hội Liên hiệp phụ nữ xã vừa tổ chức sinh hoạt chi hội thanh niên công nhân để tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại đây, các thanh niên công nhân đã đặt nhiều câu hỏi và tương tác với báo cáo viên để hiểu rõ hơn chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử.

Hoạt động tuyên truyền về bầu cử trong công nhân cũng diễn ra sôi nổi ở TP Dĩ An. Cụ thể, Phường đoàn Đông Hòa, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân phường đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về bầu cử cho công nhân tại khu nhà trọ Lâm Hoa ở khu phố Tây B. Sau buổi tuyên truyền, các đoàn thể phường Đông Hòa tiếp tục phối hợp thực hiện các buổi tuyên truyền tiếp theo nhằm bảo đảm cho công nhân lao động tại các nhà trọ trên địa bàn phường thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia bầu cử.

Ở thịTân Uyên, các địa phương cũng khẩn trương tổ chức hoạt động tuyên truyền bầu cử trong công nhân. Ban tổ chức Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân phường và Phường đoàn Uyên Hưng vừa tổ chức chương trình tuyên truyền bầu cử xoay quanh các nội dung như độ tuổi tham gia bầu cử, ngày bầu cử 23.5, hướng dẫn cách bỏ phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu tại địa phương và đố vui có thưởng xoay quanh các nội dung tuyên truyền nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút thanh niên công nhân tham gia.

Vân Phi