Bình Định: Quy định cụ thể hơn các chính sách bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi của Đoàn ĐBQH tỉnh mới đây, các đại biểu đóng góp một số ý kiến liên quan đến những nội dung quan trọng như: Bổ sung việc kết hợp đối tượng đánh giá tác động môi trường sơ bộ vừa theo quy mô tính chất dự án, vừa bảo đảm tiêu chí về môi trường; thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; nên quy định chỉ ban hành một loại giấy phép môi trường, trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi; đề nghị không quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong dự thảo Luật này vì đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể hơn các chính sách bảo vệ môi trường, nhất là môi trường tại khu vực nông thôn, làng nghề truyền thống; cân nhắc quy định cụm công nghiệp phải có hệ thống quan trắc môi trường tự động…

HÀ NGỌC