Bình Định: Hỗ trợ cho vay đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XIII mới đây đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho vay đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng là người lao động vay nhằm chuyển đổi việc làm, duy trì, mở rộng việc làm thuộc nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19: Kinh doanh thương mại - dịch vụ thuộc các lĩnh vực ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ, du lịch, đồ dùng, tạp hóa, trang thiết bị, dịch vụ, vận chuyển; chăn nuôi, trồng trọt, khai thác nuôi trồng thủy hải sản. Nguồn vốn hỗ trợ: Ngân sách tỉnh bổ sung, ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 50 tỷ đồng. Mức vay tối đa không quá 100 triệu đồng, lãi suất cho vay theo mức quy định đối với hộ nghèo. Thời hạn cho vay tối đa là 5 năm.

VÕ BÌNH