Bình Định: Chú trọng tuyên truyền trực quan cho công tác bầu cử 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Bầu cử tỉnh diễn ra chiều 5.4, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh và các huyện, thị, thành phố đang được tiến hành khẩn trương theo đúng trình tự, thời gian quy định. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử thời gian qua chủ yếu thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, chưa chú trọng tuyên truyền trực quan nên hiệu quả còn hạn chế. Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các thành viên của Ủy ban Bầu cử tỉnh phối hợp cùng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương chú trọng hơn cho công tác tuyên truyền trực quan; quan tâm hơn nữa đến tuyên truyền ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tập trung cho các già làng, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo. Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị hòm phiếu cần bảo đảm tính đồng bộ, nhưng cũng cần chú ý tận dụng cơ sở vật chất sẵn có…

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NGỌC