Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thị xã 

Xem với cỡ chữ
Sáng 28.6, HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Khóa VII đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, tập trung bầu cử các chức danh HĐND, UBND theo thẩm quyền.

Tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thị xã Hồng Lĩnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn và 30 đại biểu HĐND thị xã Khóa VII vừa trúng cử.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải phát biểu  trước HĐND thị xã về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. thị xã Hồng Lĩnh có 24.275 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,96%, đã bầu 2 vị đại biểu Quốc hội, 3 vị đại biểu HĐND tỉnh, 30 vị đại biểu HĐND thị xã và 130 vị đại biểu HĐND phường, xã, là những người tiêu biểu, ưu tú, đại diện cho Nhân dân thị xã.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch Covid -19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong cả nước, nhưng cuộc bầu cử đã bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Có thể khẳng định, đây là thắng lợi to lớn, tiếp tục khẳng định đường lối đúng đắn trong việc thực thi quyền làm chủ của Nhân dân, thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm công dân, trình độ dân trí, sự gắn bó và niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, HĐND thị xã đã bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND thị xã, gồm: Chủ tịch HĐND thị xã; Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban của HĐND thị xã; bầu các chức danh thuộc UBND thị xã gồm: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh, thị xã chúc mừng các đại biểu vừa trúng cử các chức danh của HĐND Khóa VII

Kết quả, ông Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Khóa VI tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã Khóa VII. Ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Khóa VI tái cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Đinh Văn Hồng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Khóa VI và Tôn Quang Ngọc, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Khóa VI tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các chức danh đều được tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Thay mặt Thường trực HĐND thị xã nhận nhiệm vụ trước kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã Khóa VII Đặng Thanh Hải nhấn mạnh: Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, Nhân dân trên địa bàn, tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã, mỗi đại biểu trên từng cương vị công tác sẽ luôn cố gắng hết sức mình cùng với các vị đại biểu HĐND thị xã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã trên các lĩnh vực; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của Nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến HĐND thị xã; tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Khóa VII.

Kỳ họp cũng đã bầu Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội; Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã khóa VII; bầu 14 ông, bà vào Ủy viên UBND thị xã Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 với 15 đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể do Ủy ban MTTQ thị xã giới thiệu.

Nhân dịp này, HĐND thị xã Hồng Lĩnh cũng đã thông qua nội quy kỳ họp HĐND thị xã Khóa VII và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Tin, ảnh: BÌNH NGUYÊN