BHXH Đồng Nai đẩy mạnh truyền thông và cài đặt ứng dụng VssID 

Xem với cỡ chữ
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 03/BHXH-BCĐVssID về việc đẩy mạnh truyền thông và cài đặt ứng dụng VssID.

Theo số liệu của BHXH tỉnh, tính đến ngày 15.8.2021, đã có hơn 451 nghìn người đăng ký cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố tập trung truyền thông đối với các chủ thể là công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; người tham gia BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp; người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường nghề, cao đẳng, đại học; người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhằm lan tỏa các tính năng, tiện ích, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…

Đồng thời, Trưởng ban chỉ đạo triển khai ứng dụng VssID cũng yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố tiển khai thực hiện đồng bộ 6 nhóm giải pháp.

Một là, chủ động báo cáo với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kết quả việc triển khai ứng dụng VssID; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các phòng, ban, các tổ chức đoàn  thể, cơ quan thông tấn, báo chí... tổ chức các hoạt động truyền thông về ứng dụng VssID phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Hai, tăng cường phối hợp, hỗ trợ và đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động cài đặt ứng dụng VssID cho người lao động.

Ba, tiếp tục tham mưu văn bản đề nghị UBND cấp huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã, phường, đại lý thu, Bưu điện huyện, thành phố thực hiện hướng dẫn cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Bốn, tham mưu văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục phối hợp chỉ đạo nhà trường phổ biến, quán triệt đến tất cả đội ngũ giáo viên, người lao động; học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT; sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Năm, phối hợp với ngành Bưu điện, thông qua công tác chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để trực tiếp hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID; gửi tin nhắn hỗ trợ các thông tin cần thiết cho quá trình cài đặt VssID.

Sáu, tiếp tục tăng cường truyền thông lan tỏa những tiện ích của ứng dụng VssID bằng nhiều hình thức như đăng tải các phóng sự, clip, tin, bài, infographic hướng dẫn đăng ký và cài đặt ứng dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo giấy, báo điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử, Zalo OA chính thức của BHXH tỉnh, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát hành tờ gấp, tài liệu…

Giám đốc BHXH tỉnh cũng yêu cầu BHXH các huyện, thành phố chủ động triển khai các hoạt động truyền thông về cài đặt ứng dụng VssID phù hợp với đặc thù từng địa phương và tình hình dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Vân Phi