Bên tượng đài Rừng Sác 

Xem với cỡ chữ

Nước triều dâng đưa tôi vào Rừng Sác
Chiến khu xưa giữa kênh rạch, sình lầy
Rừng đước điệp trùng cùng bao huyền thoại
Đặc công Đoàn 10 in đậm nơi đây.
 
Tượng đài các anh xanh rợp bóng cây
Ngát hương thờ hơn tám trăm liệt sĩ
Bao đồng đội chưa về nơi yên nghỉ
Cuộc chiến xa rồi, vẫn day dứt nỗi đau.
 
Anh đang ở đâu, đáy sông Lòng Tàu?
Đã hóa mây trời khi đánh thành Tuy Hạ?
Hay trong lửa xăng Nhà Bè nghìn độ?
Xin hãy về theo làn khói hương bay.
 
Thời các anh đang hiển hiện nơi đây
Nước bốn bề, vẫn héo khô vì khát
Rừng bạt ngàn chẳng còn đâu bóng mát
Chất diệt cây đốt trụi lá, trơ cành.
 
Ác liệt tột cùng thử thách tuổi xanh
Ốm không thuốc, rau rừng thay gạo
Vẫn cưa bom, lấy thuốc nhồi thủ pháo
Dự truy điệu chính mình, thanh thản ra đi.
 
Mỗi chớp nổ, một dòng sử tạc ghi
Để "cái được" không che đi "cái mất"
Mãi kiêu hãnh tượng đài bất khuất 
Giữa màu xanh Rừng Sác thành đồng.

Phạm Quốc Trung