Bến Tre: Thông qua 4 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 21 

Xem với cỡ chữ

HĐND tỉnh Khóa IX vừa tổ chức Kỳ họp thứ 21 xem xét, thông qua các nghị quyết về: phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 03/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; xem xét bổ sung Nghị quyết số 18/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện các nghị quyết đã thông qua. Trong đó, khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng thời gian quy định.

SƠN NGUYÊN