Bế mạc Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Chiều 23.11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm và đạt hiệu quả cao.
Ảnh: Hồ Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp
Ảnh: Lâm Hiển

Kéo dài thời gian họp để thảo luận kỹ lưỡng

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ Năm, trong đó cho ý kiến với 5 nội dung quan trọng, xem xét thông qua 2 nghị quyết. Dù phiên họp này thực hiện sau Kỳ họp thứ Hai 10 ngày, nhưng Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan, đặc biệt là cơ quan của Chính phủ đã nỗ lực khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện chuẩn bị cho phiên họp. Từng nội dung được bố trí thời gian thực hiện thích đáng và kéo dài hơn so với dự kiến để thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt các nội dung trình ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có sự đồng thuận cao về các nội dung, kết luận tại phiên họp.

Về những nội dung chính của Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Sau khi dự án Luật được bổ sung vào chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghiên cứu làm rõ ý kiến của cơ quan thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ dự án luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất vào phiên họp tháng 3.2022, kịp thời trình ra Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba.

Với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cần hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đặc biệt là hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động, làm rõ nội hàm các chính sách quy định trong dự án Luật; tổng kết sâu sắc thực tiễn, những vấn đề cần có tổng kết, đánh giá qua hơn 2 năm phòng, chống dịch Covid - 19, để bổ sung cơ chế, chính sách, quy định phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch và tương thích với các luật hiện hành. Sau khi hòan thành hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với một số dự án luật khác bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự trong xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh, để bảo đảm thực hiện hiệu quả và đúng lộ trình các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; bảo đảm sự phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Thực hiện Luật Điều ước quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về 2 nội dung chưa quy định và có quy định khác với quy định pháp luật hiện hành trong Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc. Việc ký kết Hiệp định này giúp góp phần bảo đảm tốt hơn về an sinh xã hội; hỗ trợ người lao động hai nước thực hiện bền vững các quyền con người về kinh tế, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc; góp phần bảo đảm tốt hơn quyền an sinh xã hội đã được ghi nhận trong Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội năm. “Nếu hiệp định này được ký kết thì đây là hiệp định đầu tiên Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký với một Chính phủ nước ngoài liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội áp dụng cho công dân của hai nước đang sinh sống, làm việc ở nước sở tại”. Nhấn mạnh tính chất của hiệp định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về chủ trương trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kết luận vấn đề này để Chính phủ thực hiện ký kết. Đồng thời, căn cứ vào quy định của pháp luật, xác định trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn theo thẩm quyền với Hiệp định này. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Chính phủ sớm xem xét, chuẩn bị hồ sơ để bổ sung dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) theo quy định, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đưa Hiệp định này sớm thực hiện đầy đủ trên thực tế.

Xử lý nghiêm văn bản có dấu hiệu ban hành trái luật

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, qua xem xét Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cho thấy, trong thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan có liên quan rất quyết tâm, nghiêm túc khắc phục hạn chế trong ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Số lượng văn bản hướng dẫn ban hành cùng thời điểm luật có hiệu lực thi hành tăng lên. Nhưng, qua báo cáo giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, trong các văn bản thuộc phạm vi giám sát, thì vẫn còn nhiều văn bản có hiệu lực thi hành chậm so với thời điểm luật có hiệu lực, chất lượng của một số văn bản còn hạn chế.

Ảnh: Lâm Hiển

Để thực hiện tốt hơn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tích cực thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa quy định của luật, pháp lệnh, để các văn bản này nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm được nêu trong Báo cáo này, cũng như kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng khác. “Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm sẽ được báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công bố công khai cho công luận được biết vấn đề này”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Bên cạnh đó, Chính phủ khẩn trương ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật còn nợ đọng; xử lý các văn bản ban hành có dấu hiệu trái pháp luật được phát hiện qua giám sát. Các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, chú trọng giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết gắn với giám sát chuyên đề; đôn đốc cơ quan chủ trì soạn thảo ban hành kế hoạch xây dựng ban hành văn bản quy phạm chi tiết để có hiệu lực đồng thời với luật. Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội làm việc một lần nữa với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các bộ, ngành chỉnh lý báo cáo tổng hợp này, qua đó báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở xem xét tình hình thực hiện chi phí bảo hiểm xã hội trong giai đoạn 2009 - 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, yêu cầu Chính phủ, bộ, ngành và cơ quan chủ trì thẩm tra hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét quyết đinh trong kỳ họp gần nhất. 

Trong Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về việc tổ chức Kỳ họp thứ Hai, cho ý kiến bước đầu về tổ chức kỳ họp bất thường và kỳ họp thường kỳ vào tháng 5.2022 của Quốc hội Khóa XV.

Toàn cảnh phiên bế mạc
Toàn cảnh phiên bế mạc
Ảnh: Lâm Hiển

Đánh giá về việc tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kết quả Kỳ họp khẳng định tinh thần đổi mới, quyết tâm cao. Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, linh hoạt thích ứng với yêu cầu thực tiễn đặt ra, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cử tri, người dân cả nước.

Với kỳ họp bất thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng và thống nhất về việc Quốc hội sẽ cho ý kiến với 5 nội dung lớn đã thống nhất với Chính phủ. Để triển khai kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành của Chính phủ phải chuẩn bị kỹ lưỡng theo tinh thần cấp thiết nhưng phải bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội, đạt sự thống nhất cao. Nhấn mạnh “chúng ta quyết tâm ở mức cao nhất nhưng phải trên cơ sở bảo đảm chất lượng, không nhất thiết thực hiện 5 nội dung được xác định”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, "nội dung nào chưa đủ độ chín, chưa đạt sự đồng thuận cao, chúng ta sẽ gác lại, không bổ sung nội dung khác. Các nội dung còn lại sẽ được chuyển sang kỳ họp thường kỳ vào tháng 5.2022".

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm tổ chức Kỳ họp thứ Hai và các kỳ họp trước, Tổng Thư ký Quốc hội xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp bất thường và kỳ họp thường kỳ tháng 5.2022, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thích ứng với điều kiện thực hiện, nhất là tình hình dịch bệnh.

Ngoài ra, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Báo cáo kết quả công tác dân nguyện trong tháng 9 và tháng 10 của Quốc hội do Ban Dân nguyện trình; đồng thời thống nhất một số nội dung để nâng cao chất lượng thực hiện công tác dân nguyện với các cơ quan bên trong và bên ngoài Quốc hội, nhất là trong công tác phối hợp.

P.Thủy