Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 

Xem với cỡ chữ
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La Khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc vào chiều 24.9. 100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu biểu quyết
Các đại biểu biểu quyết

Dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sơn La Khóa XV được các đại biểu biểu quyết thông qua có 24 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 5 chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Khóa XIV. Trong đó có nhiều chỉ tiêu mới, như tỷ lệ người sử dụng internet; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế; tổng lượt khách và doanh thu từ du lịch; tỷ lệ đô thị hóa…

Có nhiều chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới cao hơn hẳn, như chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 17 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 120.000 tỷ đồng (tăng 40.000 tỷ đồng); đến hết năm 2025, có 1 huyện và 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải có quyết tâm chính trị, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu bế mạc Đại hội 

"Ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thấu suốt những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong các báo cáo và nghị quyết. Đồng thời hoàn chỉnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, khả thi với nhiều giải pháp phong phú, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị, nhằm góp phần tạo ra những bước đột phá mới trong phát triển" - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh. 

Theo vov.vn