Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước

Sáng 21.7, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.