Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Bầu đủ 30 đại biểu HĐND xã Khóa VII 

Xem với cỡ chữ
Ngày 27.5, Ủy ban bầu cử thị xã Hồng Lĩnh đã công bố danh sách 30 đại biểu HĐND thị xã Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong ngày bầu cử Chủ nhật 23.5, thị xã Hồng Lĩnh có 25.275/25.286 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,96 %; 27/30 tổ bầu cử, cử tri tham gia bỏ phiếu 100%; 4/6 phường, xã có cử tri tham gia bỏ phiếu 100%. Không khí ngày bầu cử trên địa bàn diễn ra rất sôi nổi; cử tri tích cực đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi và tin tưởng. Tại các điểm bầu cử, hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương.

Theo báo cáo, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và trật tự an toàn và đã thành công tốt đẹp. Các cử tri đã bầu đủ, bầu đúng 2 ĐBQH; 3 đại biểu HĐND tỉnh; 30 đại biểu HĐND thị xã và 216 đại biểu HĐND cấp xã; không có phường, xã nào bầu thiếu đại biểu. Trong số 30 người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, người đạt số phiếu cao nhất là 98,41%, người thấp phiếu nhất là 79,77%./.

BÌNH NGUYÊN