Bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra ngày 23.5.2021 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười, chiều 17.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lê 96,47% tổng số ĐBQH tán thành.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp.
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày, tại Điều 4, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND quy định, Quốc hội quyết định Ngày bầu cử toàn quốc với cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Điều 5, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng quy định, Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong điều kiện bình thường, dự kiến là ngày Chủ nhật 23.5.2021.

Ảnh: Lâm Hiển
Toàn cảnh Phiên họp
Ảnh: Lâm Hiển

Như vậy, với kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội, Ngày bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày Chủ nhật, 23.5.2021. Nghị quyết của Quốc hội cũng quy định rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Lê Bình