Thành phố Cần Thơ

Bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố 

Xem với cỡ chữ

Sáng 5.3, HĐND thành phố Cần Thơ đã tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) miễn nhiệm chức vụ 3 Trưởng ban của HĐND thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Nguyễn Văn Vinh, Trưởng ban Pháp chế; Võ Anh Huy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; Nguyễn Quốc Cường, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND thành phố
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND thành phố

HĐND thành phố cũng đã miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Phạm Thế Vinh, Giám đốc Sở Ngoại vụ. Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ông Huỳnh Hoàng Mến, ông Lê Thanh Tâm, ông Châu Việt Tha, ông Đỗ Thanh Thảo, ông Nguyễn Văn Sử, ông Nguyễn Văn Vinh.

Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố và biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu bày tỏ sự tin tưởng đối với các thành viên UBND thành phố vừa được HĐND miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới; đồng thời, kêu gọi các đại biểu mới được bầu vào Ủy viên UBND thành phố tiếp tục tăng cường trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể UBND thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành sớm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tập trung vào các vấn đề còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa chỉ đạo quyết liệt phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Vũ Châu