Bắc Giang: Bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Xem với cỡ chữ
Chiều 18.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải.
/Uploads/AnhBaoIn/47277/ảnh 118092020-092144.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải nhấn mạnh: Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ miễn nhiệm một số chức danh do HĐND bầu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với một số đại biểu do nghỉ chế độ hưu trí; kiện toàn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 1 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét, thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các vấn đề phát sinh bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã miễn nhiệm và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 4 đại biểu do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí gồm: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn Hạnh; miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Mạnh Tiến; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lại Thanh Sơn.

Sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lâm Thị Hương Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Ô Pích - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, ông Phan Thế Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng; Ủy viên UBND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Biên Cương - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu tại kỳ họp

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, bà Lâm Thị Hương Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Ô Pích - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, ông Phan Thế Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Biên Cương - Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên cương vị mới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành hứa sẽ cùng tập thể Thường trực, các Ban HĐND, các thành viên UBND tỉnh xây dựng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND - UBND, đề xuất và thông qua các quyết sách đúng đắn, tạo những bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội… Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo trung ương, của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, tin tưởng của các đại biểu HĐND tỉnh trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ chính quyền địa phương hoạt động ngày càng hiệu quả, đưa Bắc Giang tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tặng hoa chia tay đồng chí Bùi Văn Hạnh và đồng chí Lại Thanh Sơn

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua 4 tờ trình của UBND tỉnh gồm: Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất; các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các mục đích khác năm 2020; Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở đô thị cho các huyện: Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang; Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang; Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11.7.2018 của HĐND tỉnh…

Bách Hợp