Kiểm tra, đánh giá lại hồ sơ gói thầu thuộc dự án kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An

- Thứ Sáu, 16/12/2022, 09:32 - Chia sẻ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, đánh giá lại hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đối với gói thầu “khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán” dự án Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An,  lý trình Km0+420 - Km 2+245.

Theo đó, Tổ công tác do Ông Trần Văn Ẩn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng; Ông Đinh Châu Hiếu Toàn, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó thường trực.

Kiếm tra, đánh giá lại hồ sơ gói thầu thuộc dự án kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An -0
Ảnh minh hoạ.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra toàn bộ quá trình tổ chức đấu  thầu đối với gói thầu “khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán” dự án Kè  bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình Km0+420 - Km2+245  nhằm đánh giá tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu gói thầu nêu trên.

Đồng thời tham mưu người có thẩm quyền xem xét việc công nhận hay không công nhận đối với kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này theo quy định tại Điều 123 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ.

Lê Tú
#