Bắc Giang:

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cam kết bố trí nguồn vốn thực hiện dự án sau quyết định điều chỉnh

- Thứ Bảy, 17/12/2022, 10:10 - Chia sẻ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (tỷ lệ: 1/500).

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cam kết bố trí nguồn vốn thực hiện dự án sau quyết định điều chỉnh

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (tỷ lệ: 1/500).

Trước đó, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Việt Yên phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐUBND ngày 26.03.2014; lô đất YT1 (y tế) được điều chỉnh cục bộ tại các Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 07.7.2021, số 988/QĐ-UBND ngày 22.8.2021 của UBND huyện Việt Yên.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho.

Đến nay, lô đất YT1 được quy hoạch là đất y tế đã được đấu giá thuê quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng Bệnh viện đa khoa với mật độ xây dựng tối đa 40%, chiều cao tầng tối đa 15 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 5,4 lần.

Tuy nhiên, hiện tại diện tích bãi đỗ xe trên mặt đất của dự án nhỏ, không thể đáp ứng được nhu cầu của dự án khi đi vào hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế. Do vậy để đáp ứng được các quy định nêu trên thì để có bãi đỗ xe sẽ cần xây dựng thêm tầng hầm để phục vụ để xe, hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn.

Từ đó, căn cứ theo thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19.05.2021 và 06/2021/TT-BXD ngày 30.06.2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng thì tầng hầm không tính vào số tầng của công trình; nếu tầng hầm để phục vụ đỗ xe, phục vụ hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn thì diện tích sàn tầng hầm dùng cho các công năng đó không tính vào hệ số sử dụng đất. Hiện tại hệ số sử dụng đất (tính cả diện tích sàn hầm) là 5,37 lần – đảm bảo theo Quyết định 1296/QĐ-UBND.

Việc đầu tư xây dựng tầng hầm có thể sẽ làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng dự án, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cam kết tự bố trí nguồn lực, nguồn vốn đảm bảo xây dựng dự án và không để ảnh hưởng tới Quyết định phương án đấu giá liên quan.

Việc xây dựng công trình ngầm (tầng hầm) phải tuân thủ quy hoạch không gian ngầm được xác định trong quy hoạch đô thị đã được phê duyệt (căn cứ theo điều 66,67 Luật Quy hoạch đô thị về quản lý không gian ngầm và quản lý xây dựng công trình ngầm).

Từ những phân tích trên, Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ “việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, thj trấn Bích Động, huyện Việt Yên tại Lô đất YT1 là hợp lý, việc điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt mục tiêu, hiệu quả khi đầu tư xây dựng dự án và không ảnh hưởng tới quy mô, quy cách xây dựng theo Quyết định 1296/QĐ-UBND ngày 23.11.2021 cửa UBND tỉnh; đảm bảo các quy định của pháp luật xây dựng hiện hành”

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng, UBND huyện Việt Yên chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Cao Kỳ
#