Liên minh Hợp tác xã Quảng Bình

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên 

Xem với cỡ chữ
Kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) đã đóng góp khoảng 4% vào GDP hằng năm của tỉnh Quảng Bình. Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, dẫn dắt các thành viên thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên; đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết phát triển thị trường, từng bước vươn lên làm chủ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thành lập mới 20 HTX

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã thành lập mới 20 HTX, nâng tổng số HTX trên địa bàn toàn tỉnh lên 344 HTX và 1 liên hiệp HTX. Đây là những HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch với 123.139 thành viên và 4.127 lao động, tổng nguồn vốn hoạt động trên 5.000 tỷ đồng. Năm 2020, doanh thu mỗi HTX đạt 1.800 triệu đồng. Nhiều HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, HTX sản xuất nông nghiệp sạch công nghệ cao có xu hướng phát triển. Các HTX thành lập mới có hình thức tổ chức và phương thức hoạt động linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng ngành nghề, địa phương. Đến nay, có 173 HTX được xếp loại khá và tốt, 80% HTX hoạt động có lãi.

Hầu hết, các lĩnh vực hoạt động của các HTX đều đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản là nổi bật nhất với 235 HTX. Đa số HTX phát huy tốt vai trò sản xuất, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, đáp ứng các khâu cơ bản của dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tham gia dồn điền đổi thửa, hướng dẫn và tạo điều kiện cho nông dân sản xuất theo quy hoạch. Một số nơi cũng đang mở ra hướng dịch vụ, kinh doanh tổng hợp, xúc tiến thành lập HTX trang trại, chăn nuôi sạch, sản xuất nông sản sạch. Nhiều HTX đã thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và các công trình phục vụ dân sinh trong cộng đồng dân cư.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có 39 HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau như: cơ khí, gia công mộc mỹ nghệ, sản xuất, chế biến rượu, nước mắm, bánh mè xát, khoai deo, làm nón,  sản xuất mây tre đan... Mặc dù gặp không ít khó khăn về nguồn vốn, thị trường tiêu thụ nhưng các HTX trên địa bàn vẫn giữ vững tiến độ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động, tạo được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình Ngô Gia Thởi, mặc dù chưa lớn nhưng hàng năm, KTTT mà nòng cốt là HTX đã đóng góp khoảng 4% vào GDP của tỉnh. HTX, tổ hợp tác (THT) đóng vai trò quan trọng trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư khai thác các thế mạnh của địa phương vào phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Về xã hội, HTX, THT giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập. Qua đó, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Những nơi HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đã làm nòng cốt trong việc xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt cộng đồng; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, ông Thởi nhấn mạnh thêm.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đã thành lập mới 20 HTX  

Nguồn: ITN 

Xây dựng thương hiệu sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh

Để tạo động lực giúp HTX phát triển, giai đoạn 2017 - 2020, Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình đã triển khai các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên. Cụ thể, đã đề nghị Liên minh HTX Việt Nam làm việc với các Bộ, ngành Trung ương cho các HTX được truy nộp bảo hiểm xã hội. Làm việc với Sở Giao thông vận tải giải quyết kiến nghị của các HTX vận tải về phân bổ luồng, tuyến, lập trật tự trong vận tải hành khách. Tham gia với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các kiến nghị về thực hiện chính sách thuế, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các HTX.

Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, trong 6 tháng đầu năm 2020, hầu hết hoạt động của các HTX, THT cũng gặp nhiều khó khăn, sản xuất bị ngưng trệ, hàng hóa khó tiêu thụ. Trong những tháng cuối năm, Liên minh HTX Quảng Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các HTX, THT triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Luật HTX năm 2012, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19 đang xuất hiện trở lại đảm bảo hiệu quả, an toàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung phát triển, thành lập mới các THT, HTX trong các ngành nghề, lĩnh vực mà cộng đồng đang có nhu cầu. Mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phát triển thêm các ngành, nghề mới để tìm kiếm thị trường và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, làm tốt công tác tiếp thị, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của THT, HTX để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tỉnh Quảng Bình có 344 HTX và 1 liên hiệp HTX  

Nguồn: ITN 

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình Ngô Gia Thởi cho biết thời gian tới, liên minh HTX tỉnh Quảng Bình sẽ tập trung củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường trách nhiệm với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX. Thường xuyên nắm bắt tình hình báo cáo Tỉnh uỷ, UBND , Liên minh HTX Việt Nam để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển kinh tế tập thể. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát số lượng HTX. Làm tốt vai trò là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, nắm bắt các chính sách hỗ trợ KTTT giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo ở từng ngành, từng địa phương để tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án các chính sách hỗ trợ KTTT chung của tỉnh.

Thảo Anh