Nghệ An: Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn

- Thứ Sáu, 04/08/2023, 15:50 - Chia sẻ

Trước thềm Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023, chiều 3.8, các đại biểu dự Chương trình đã được giới thiệu về những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản của cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghệ An: Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn
Các đại biểu dự Hội nghị

Tham dự có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu…; và 1.121 đại biểu, gồm 93 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực cấp ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, thành phố, thị xã và 1.028 Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 460 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu đã nghe Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường truyền đạt chuyên đề giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” tập hợp trên 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua.

Tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nghệ An: Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn
Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường giới thiệu nội dung cuốn sách

Nội dung cuốn sách gồm 623 trang, chia làm 3 phần: Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa.

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp Nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghệ An: Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn
Toàn cảnh Hội nghị

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc và phòng ngừa, giáo dục...

Tác phẩm cũng là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Đồng thời, khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn.

+ Cũng trong chiều 3.8, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã cung cấp thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cho các đại biểu dự Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Nghệ An: Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình 

Trên cơ sở phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, mâu thuẫn chiến lược giữa các nước lớn trong những năm qua tác động đến nước ta, trong đó có nhiều khó khăn, thách thức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình bày tỏ ấn tượng với bước phát triển của tỉnh, đặc biệt những kết quả thu hút đầu tư, kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cho thấy những nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đánh giá việc Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh là rất thiết thực, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Trong bối cảnh như đã phân tích, Nghệ An càng phải thêm đoàn kết, phát huy tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu.

Đặc biệt, tỉnh có thuận lợi là vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở, nền tảng, đặc biệt là đã làm dấy lên niềm tự hào của người dân Nghệ An để tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh trong thời gian tới... Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình tin tưởng: Thời gian tới, với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, Nghệ An sẽ “bước thật mạnh, tiến thật xa” như lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Diệp Anh
#