Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”

- Thứ Sáu, 13/10/2023, 20:09 - Chia sẻ

Ngày 13.10, tại Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết...

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Để tổ chức Hội thảo quốc gia lần này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 2 cuộc hội thảo nhánh vào ngày 3.8 vừa qua, trong đó nhánh 1 “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; nhánh 2 “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới”. Trên cơ sở kết quả của 2 cuộc hội thảo nhánh, Hội thảo quốc gia lần này sẽ tiếp cận trên cả hai phương diện nhận thức lý luận và thực tiễn.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn tin tưởng, với trình độ, kinh nghiệm, sự tâm huyết và trách nhiệm của các lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, Hội thảo sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp nhiều nội dung quan trọng vào tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và tham gia xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn nêu rõ, cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức ở Ninh Bình thời gian qua được triển khai gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định nêu gương, lấy việc làm để kiểm chứng lại lời nói, thông qua hành động mà đánh giá phẩm chất đạo đức... được diễn ra ở mọi cấp, mọi ngành, với nhiều phong trào khác nhau, các tham luận phát biểu tại hội thảo sẽ làm rõ hơn, sâu hơn.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng thành tố trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cũng như làm rõ mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ. Đồng thời, đưa ra những dự báo nhân tố trong và ngoài nước tác động trực tiếp tới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn tới; đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức để khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thông qua các ý kiến tại Hội thảo, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã được làm rõ, thống nhất. Các ý kiến của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, tạo sự thống nhất nhận thức về khái niệm, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; là căn cứ góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và tham gia xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chắt lọc, biên soạn thành cuốn tài liệu về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức để thống nhất triển khai trong toàn ngành Tuyên giáo và trong hệ thống chính trị. Đồng thời, sẽ tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

TRỌNG HIẾU 
#