Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bảo vệ an toàn môi trường công trình trên biển 

Xem với cỡ chữ
Là doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực an toàn môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang từng bước hoàn thiện hướng dẫn kiểm soát an toàn, môi trường, ứng phó với các sự cố đặc thù riêng của ngành. Đây cũng là chỗ dựa vững chắc để PVN vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.

Bảo đảm an toàn môi trường trong hoạt động dầu khí có khá nhiều đối tượng đặc thù phải giải quyết như ứng phó sự cố tràn dầu; xử lý dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển; quản lý chất thải đối với các hoạt động dầu khí trên biển…

Cam kết bảo vệ môi trường

Tại các công trình dầu khí trên biển, nếu không được xử lý triệt để, chất thải sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Để bảo đảm cho môi trường ngoài khơi, lãnh đạo PVN cho biết, ngay từ những mũi khoan thăm dò đầu tiên được thực hiện, trong bối cảnh Việt Nam chưa có Luật Bảo vệ môi trường, PVN đã chủ động lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hoạt động này. Trong quá trình triển khai các dự án thăm dò, khai thác trên biển, PVN cùng các nhà thầu luôn tiến hành những đợt khảo sát môi trường cơ sở và môi trường sau khi khoan, trong quá trình khai thác dầu khí.

Các dự án đều được nghiên cứu và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư theo yêu cầu pháp luật, trong đó, đề xuất các biện pháp, kế hoạch ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường. Đặc biệt, nhiều biện pháp giảm thiểu phải cam kết đạt được các mục đích như giảm thiểu lượng chất thải; xử lý các loại chất thải phát sinh đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế trước khi xả thải vào môi trường; giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải như xáo trộn vật lý, tiếng ồn, độ rung...

Công tác giám sát các nguồn thải cũng được thực hiện theo hệ thống, lưu hồ sơ, báo cáo theo quy định. Công tác phân loại, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý các chất thải rắn, chất thải nguy hại được bố trí đầy đủ nguồn lực, hướng dẫn cụ thể, bảo đảm giảm thiểu nguy cơ gây hại tới môi trường và cộng đồng, tuân thủ quy định của pháp luật. PVN cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật các nguồn thải từ hoạt động của mình, từ đó xác định rõ rủi ro và tác động môi trường để thực hiện các hoạt động giảm thiểu phù hợp.

Ngoài ra, theo đại diện PVN, ở các đơn vị trực thuộc cũng đã thành lập tổ chức chuyên trách về sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường với đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo và được cung cấp các trang thiết bị tương xứng, có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, có những đơn vị chuyên trách được trang bị phương tiện hiện đại ngang tầm quốc tế hoặc khu vực như các phòng thí nghiệm môi trường, sinh học, các đơn vị ứng phó sự cố tràn dầu, đội chống phun trào từ giếng khoan, tàu chữa cháy chuyên dụng... Bên cạnh đó, PVN cũng tham gia nghiên cứu khoa học riêng cho lĩnh vực sức khỏe, bảo vệ môi trường và đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn.

Bảo đảm an toàn môi trường cho các công trình
Nguồn: ITN

An toàn để phát triển bền vững

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm kiểm soát, hướng dẫn các đơn vị cơ sở, các đối tác nước ngoài thực thi tuân thủ quy định pháp luật về an toàn sức khỏe môi trường, cùng với sự tư vấn của các tổ chức quốc tế (PSA, NCA, KLIF…), PVN đã nỗ lực không ngừng trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng và hoàn thiện tài liệu pháp luật về quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, ứng phó sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường, nhằm bảo đảm an toàn cho con người, môi trường và tài sản trong toàn bộ hoạt động dầu khí.

Từ năm 2012, PVN đã đưa vào sử dụng hiệu quả phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn sức khỏe môi trường của PVN - cầu nối quan trọng giữa Tập đoàn và các đơn vị. Thông qua công tác vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn sức khỏe môi trường, Tập đoàn tổng hợp, thống kê và theo dõi các chỉ số an toàn sức khỏe môi trường của tất cả các đơn vị cơ sở và nhà thầu dầu khí, báo cáo định kỳ tới lãnh đạo Tập đoàn và cơ quan quản lý nhà nước về an toàn sức khỏe môi trường.

Hiện nay, hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường của PVN được xây dựng và duy trì, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả theo các tiêu chuẩn OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 và được đánh giá là hệ thống quản lý tiên tiến nhất trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. PVN cũng có 15 đơn vị cơ sở có Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường được các công ty độc lập đánh giá và cấp chứng chỉ quốc tế.

“Dù lĩnh vực hoạt động rất rộng và quy mô lớn, song, đến nay, PVN chưa để xảy ra một sự cố môi trường nghiêm trọng nào. Đối với ngành công nghiệp dầu khí, đây cũng có thể ghi nhận là một kỳ tích. Nói cách khác, chính việc bảo đảm công tác an toàn sức khỏe môi trường trên các công trình dầu khí biển của PVN đã góp công lớn vào quá trình hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Đây cũng là chỗ dựa vững chắc để PVN vượt qua những thách thức, tiếp tục an toàn để phát triển bền vững trong tương lai” - đại diện PVN nhấn mạnh.

Lê Chi