BẢN LĨNH VÀ TRÍ TUỆ VIỆT NAM
Năm 2020, trong thử thách ngặt nghèo, một lần nữa, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam lại tỏa sáng. Bản lĩnh Việt Nam thể hiện tỏng chặn đứng đại dịch Covid -19. Trong bối cảnh cả thế giới lao đao, Việt Nam vẫn đứng vững. Kinh tế tăng trưởng 2,91% nằm trong số hiếm hoi các quốc gia có tăng trưởng dương. Người Việt Nam cảm nhận rõ niềm tự hào chính đáng trên quê hương mình: Bình yên và hạnh phúc. Lòng dân với Đảng rạng ngời niềm tin son sắt. Càng thấm thía hơn lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”! Trí tuệ Việt Nam hiển hiện ở cách ứng xử trong các mối quan hệ quốc tế phức tạp, đan xen nhiều lợi ích. Trí tuệ ấy bừng sáng trong cả việc thiết kế các bộ luật, hoàn thiện cơ chế và thể chế cho sự phát triển lâu dài. Quốc hội đồng hành với Chính phủ đối mới và kiến tạo, nơi mỗi phát ngôn và hành động đều đậm trách nhiệm với Dân, với Nước. Năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chọn lựa đội ngũ lãnh đạo tinh hoa và hoạch định con đường phát triển lâu dài. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV sẽ chọn những người xứng đáng đại diện cho Nhân dân vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Phía trước còn đó những thách thức. Nhưng bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng, đưa đất nước vững bước trên con đường đi tới thịnh vượng và hạnh phúc. Xuân Tân Sửu, Xuân của niềm tin, niềm tự hào, Xuân của tương lai tươi sáng. Xuân đến từ bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam!
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN