Báo động “ô nhiễm trắng” 

Xem với cỡ chữ
Trung bình mỗi năm thế giới thải ra môi trường khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có khoảng hơn 8 triệu tấn bị thải ra biển. Tổ chức Bảo vệ môi trường biển (Ocean Conservancy) cũng dự báo tới năm 2025, cứ 3 tấn cá sẽ có một tấn rác thải nhựa.
Việt Nam, có đến 60 - 70% lượng rác thải sau khi thu gom sẽ được xử lý bằng cách chôn lấp ở những bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, theo số liệu 2018 của Ngân hàng Thế giới
Việt Nam, có đến 60 - 70% lượng rác thải sau khi thu gom sẽ được xử lý bằng cách chôn lấp ở những bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, theo số liệu 2018 của Ngân hàng Thế giới
Đức Hiệp