Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Bảo đảm "tuổi thọ" của luật và kỷ cương xây dựng luật 

Xem với cỡ chữ
Trong phiên họp sáng nay, 23.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Nhất trí với đề nghị này, song Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý vấn đề bảo đảm "tuổi thọ" của luật và kỷ luật, kỷ cương xây dựng luật.

Theo đề xuất của Chính phủ, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5.2022) và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10.2022). Cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung đối với 2 dự án Luật này, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng chỉ rõ nhiều vấn đề Chính phủ cần tiếp tục quan tâm, hoàn thiện để bảo đảm "tuổi thọ" của luật, tính khả thi, đồng bộ, nhất quán với quan điểm, chủ trương của Đảng, định hướng sửa đổi, bổ sung; khắc phục những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, tránh việc điều chỉnh Chương trình nhiều lần… 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp sáng 23.11
Ảnh: Hồ Long

Bảo vệ chủ quyền, quyền lợi quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh

Cụ thể, đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cần cân nhắc, rà soát kỹ lưỡng để đề xuất phù hợp về quy mô, mức độ, phạm vi sửa đổi (sửa đổi toàn diện hay sửa đổi, bổ sung một số điều), trên cơ sở bảo đảm phù hợp với các luật có liên quan (như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Viễn thông, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Phí và lệ phí, Luật Đấu giá tài sản..); các tổ chức/điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (như Tổ chức Thương mại thế giới và các Hiệp định thương mại tự do) và thực tiễn nhu cầu đặt ra, số lượng các điều luật cần sửa đổi, bổ sung và bản chất sửa đổi như thế nào? "Việc chuẩn bị hồ sơ ở các bước tiếp theo cần bổ sung, hoàn thiện đầy đủ, nhất là việc tổng kết, đánh giá tác động chính sách", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài việc khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho rằng, lần sửa đổi này hết sức lưu ý đến việc: bảo vệ chủ quyền, quyền lợi quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh; phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ và cơ quan quản lý chuyên ngành; thúc đẩy cho được sự phát triển thông tin vô tuyến điện, thúc đẩy sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ thông tin vô tuyến, và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.

Ảnh: Hồ Long

Liên quan đến 4 chính sách quan trọng đề xuất hoàn thiện trong dự án Luật sửa đổi lần này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ về nội hàm của từng chính sách, đồng thời bổ sung về đánh giá tác động và thuyết minh chi tiết về các phương án khả thi lựa chọn. Bổ sung quy tắc, quy định về quản lý và sử dụng tần số cho lĩnh vực quốc phòng an ninh, dân sự; giải quyết tốt vấn đề bảo vệ chủ quyền, trong cấp phép, sử dụng tần số vô tuyến điện, đăng ký tần số trên biển đảo.

Phải rất khẩn trương, tập trung để bảo đảm được tiến độ

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chỉ rõ, hồ sơ và các Báo cáo của Bộ Y tế chuẩn bị có: báo cáo tổng kết 11 năm thi hành Luật nhưng nội dung chi tiết trong báo cáo mới thể hiện đến năm 2018; đánh giá tác động chính sách của dự án Luật (gồm 15 nhóm chính sách lớn trong đó có 2 chính sách mới so với hồ sơ trình năm 2020) là chưa bảo đảm tính toàn diện về nội dung, lĩnh vực, thời điểm báo cáo, các mô hình thí điểm để tổng kết, đánh giá, nhất là thực tiễn công tác khám, chữa bệnh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh Phiên họp sáng 23.11
Ảnh: Hồ Long

Thống nhất với báo cáo thẩm tra và đề xuất của cơ quan thẩm tra, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, chưa quyết định bổ sung ngay dự án luật này vào chương trình năm 2022 mà Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu ý kiến của cơ quan thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ dự án luật đúng quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3.2022 (trên cơ sở cơ quan thẩm tra nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5.2022) đồng thời với việc bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng năm 2022. "Tinh thần là phải rất khẩn trương, tập trung để bảo đảm được tiến độ nêu trên, theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai vừa được Quốc hội thông qua", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói.

Về chi tiết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị cần quan tâm các chính sách cơ bản, chính sách mới dự kiến đề xuất trong dự án luật lần này cần được tiếp tục rà soát, đánh giá tác động, tính khả thi, đặc biệt chú ý: Một là, quy định cải thiện, nâng cấp chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; giảm sự chênh lệch chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giữa các tuyến, vùng, miền; sớm hình thành các Trung tâm kiểm soát bệnh tật theo khu vực, theo vùng. Hai là, quy định ưu tiên đối với công tác khám, chữa bệnh, vật chất, trang thiết bị y tế; đầu tư nguồn nhân lực y tế cơ sở đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn...; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện tuyến cuối ở một số địa bàn theo khu vực địa lý. Ba là, quy định để thúc đẩy phát triển một số hình thức khám, chữa bệnh phù hợp với xu thế hiện nay và thời gian tới như: khám, chữa bệnh từ xa; biện pháp chữa bệnh kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại...

Quỳnh Chi