Trung tâm Lưu ký chứng khoán:

Bảo đảm thông suốt cho dòng tiền và tài sản trên thị trường chứng khoán 

Xem với cỡ chữ
Qua 15 năm qua phát triển, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính đã và đang hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh đặc biệt của mình, bảo đảm cho các dòng tiền và tài sản trên thị trường chứng khoán luôn chu chuyển thông suốt, an toàn hiệu quả và bảo mật, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của toàn ngành chứng khoán.

Từ khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán năm 2005 đến nay, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện khối lượng công việc ngày càng tăng theo quy mô của thị trường, song VSD luôn vận hành tốt hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng khoán, đảm bảo cho thị trường vận hành an toàn, hiệu quả suốt 15 năm hoạt động và chưa để xảy ra gián đoạn trong các hoạt động nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến thị trường.

Trụ sở chính của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Hà Nội.
Trụ sở chính của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Hà Nội

Tính đến ngày 15.10.2021, số dư mã chứng khoán đăng ký tại VSD là 2.348 mã, với tổng số dư chứng khoán đăng ký tại VSD đạt gần 197 tỷ chứng khoán, tăng gấp 7 lần về số mã chứng khoán và tăng gấp 61 lần về số chứng khoán so với năm 2006; cùng với hoạt động đăng ký, hoạt động lưu ký cũng có kết quả khả quan với tổng số dư chứng khoán lưu ký tại VSD đạt 114 tỷ chứng khoán, tăng 55 lần so với năm 2006 và (chiếm 58% tổng số chứng khoán đăng ký).

VSD quản lý 3,7 triệu tài khoản nhà đầu tư, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2010. Tổng mã số giao dịch chứng khoán đã cấp cho nhà đầu tư nước ngoài là 39.355, trong đó, có 34.283 mã số cá nhân và 5.072 mã số tổ chức, lần lượt tăng 15 lần và 28 lần so với năm 2006.

VSD kết nối hệ thống điện tử với Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm liên kết giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ; rút ngắn quy trình thanh toán giao dịch chứng khoán cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ từ chiều T+3 xuống sáng T+3 và từ 1.1.2016 đã rút xuống T+2 nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường…

Ngoài các kết quả nêu trên đây, hàng năm, VSD thường xuyên rà soát, ban hành mới cũng như sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình nghiệp vụ trong các hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các tổ chức phát hành, nhà đầu tư, phù hợp với văn bản pháp lý của ngành và các quy định của pháp luật có liên quan; kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn cho thành viên, các tổ chức phát hành và công chúng đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như giải quyết các các khó khăn vướng mắc cho thành viên, các tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Trong 15 năm qua, VSD đã tích cực nghiên cứu phát triển các sản phẩm/dịch vụ sau giao dịch nhằm đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ đáp ứng quy mô ngày càng lớn cho TTCK và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đến nay, VSD đã mở rộng và thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch cho nhiều thị trường mới, bao gồm: Thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt; tín phiếu kho bạc; thị trường UPCoM; TTCK phái sinh. Không dừng lại ở phạm vi các dịch vụ truyền thống, VSD đã và đang phát triển các dịch vụ gia tăng và các dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư, tổ chức phát hành và thành viên như dịch vụ chuyển quyền sở hữu cho chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết; dịch vụ vay và cho vay chứng khoán, cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng cho các quỹ đầu tư…

VSD cũng đã áp dụng chữ ký số trong các hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống; thực hiện nâng cấp và phát triển hệ thống công nghệ thông tin để cung cấp các dịch vụ cho quỹ đầu tư, bổ sung các chức năng hệ thống liên quan đến hoạt động vay cho vay chứng khoán…

Trong giai đoạn phát triển tới, VSD tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cả trong ngắn hạn và dài hạn như: Triển khai một số sản phẩm/dịch vụ mới như: nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về; dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp và đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD theo yêu cầu của khách hàng.

Tiếp tục tập trung vào nâng cao đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ như ứng dụng công nghệ Blockchain, Big data, e-passbook…tạo nền tảng để VSD nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Minh Hương