Nhịp cầu

Bảo đảm quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, việc cơ quan bảo hiểm không cấp mới thẻ BHYT mà gia hạn trên hệ thống nhưng có trường hợp khi người dân đi khám chữa bệnh thì cơ sở khám chữa bệnh lại yêu cầu nộp thẻ bảo hiểm mới gây khó khăn cho người dân. Cử tri phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh để thống nhất, tạo thuận lợi cho người bệnh.

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri mới đây, UBND tỉnh Bình Định cho biết: Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận khám chữa bệnh cho người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) dựa trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau khi tra cứu đối chiếu giữa thẻ BHYT và thông tin trên Cổng thông tuyến. Tuy nhiên, một số trường hợp có sự thay đổi thông tin trên thẻ BHYT mà cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa thông báo và phát hành thẻ mới kịp thời, nên cả người tham gia BHYT và các cơ sở khám chữa bệnh cũng bị động trong tra cứu và đối chiếu thẻ BHYT trên Cổng thông tuyến. Bảo đảm việc tiếp nhận khám chữa bệnh đối với người bệnh có BHYT được chính xác, tránh sai sót dẫn đến bị xuất toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở khám chữa bệnh, khi tiếp nhận khám chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh chỉ yêu cầu người bệnh nộp thẻ mới trong các trường hợp một số thông tin trên thẻ BHYT không đúng với dữ liệu trên Cổng thông tuyến.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở Y tế phối hợp, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội bảo đảm thông tin phù hợp, chính xác giữa cơ sở dữ liệu và thẻ BHYT để tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh. Đồng thời, lưu ý người tham gia BHYT cũng cần chủ động rà soát thông tin trên thẻ BHYT của mình, nếu có sai sót hay thay đổi cần liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội để được điều chỉnh kịp thời.

Cũng liên quan đến việc khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, cử tri xã Bình Thành, huyện Tây Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế kiểm tra việc cấp thuốc cho người dân khi sử dụng thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. Bởi theo cử tri, thời gian qua, nhiều trường hợp bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh thì khi cấp thuốc lại có nhiều loại thuốc phải mua ở bên ngoài mà không có trong các danh mục được áp dụng cho thẻ BHYT làm phát sinh chi phí, gây khó khăn cho người dân, nhất là các hộ nghèo. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc cung ứng thuốc để bảo đảm công tác khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập; chấn chỉnh việc kê đơn ngoài danh mục thuốc BHYT để bảo đảm quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT.

Thực tế trên cho thấy, để đẩy mạnh việc tham gia BHYT của người dân, tiến tới BHYT toàn dân, các cấp, ngành chức năng Bình Định cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những bất cập, sai phạm để tạo thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho người bệnh khi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

HÀ NGỌC