Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai

Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia 

Xem với cỡ chữ
Để hoàn thành kế hoạch năm 2020, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia; bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng; tăng cường truyền thông về các dịch vụ công trực tuyến do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cung cấp...

Hơn 2,5 triệu người tham gia

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 31.10, Đồng Nai có 2,54 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, giảm 48 nghìn người so với cuối năm 2019. Trong đó, hơn 2,53 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 85,1% dân số; 800 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm 49,3% so với lực lượng lao động; hơn 781 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 46,2% so với lực lượng lao động; 9.142 người tham gia BHXH tự nguyện, thấp hơn 92 người so với cuối năm 2019.

Tình nguyện viên hỗ trợ người dân thực hiện giao dịch trực tuyến
Nguồn: ITN

Trong tháng 10, toàn ngành thu trên 1.941 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đầu năm là 17.932 tỷ đồng, đạt 77,7% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế và quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định với 9.637 sổ BHXH cấp mới trong tháng, 6.336 sổ BHXH cấp lại; 93,9 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cấp mới, 34,5 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cấp lại. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm đầy đủ, kịp thời, bảo đảm an toàn.

Đại diện BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính  tiếp tục được đẩy mạnh; việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đúng quy định, kịp thời, không để tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người  dân đến giao dịch với cơ quan BHXH.

Cùng với đó, đơn vị cũng tiếp tục triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu TST; duy trì hoạt động ổn định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế với 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện; đôn đốc, hướng dẫn 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện gửi dữ liệu khám, chữa bệnh hàng ngày lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế; triển khai các phần mềm nghiệp vụ, quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử ngành BHXH.

Ngoài hoạt động chuyên môn, các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Đồng Nai cũng tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về bảo hiểm tại cơ sở. Một số hoạt động nổi bật như phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, thông qua việc tổ chức hội nghị tuyên truyền; phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai xây dựng chuyên mục "Điểm tựa của mọi người" để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế; tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho đội ngũ nhân viên đại lý thu các phường, xã và đại lý thu bưu điện.

Chú trọng truyền thông về các dịch vụ công

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành cho biết, để hoàn thành kế hoạch năm 2020, ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, toàn ngành BHXH tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung truyền thông về nội dung các dịch vụ công trực tuyến do BHXH Việt Nam cung cấp, lợi ích khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH đối với cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trên Cổng dịch vụ công ngành BHXH.

BHXH tỉnh cũng tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Đồng Nai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế; tổ chức mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng lưới đại lý thu.

Đại diện BHXH tỉnh cũng cho hay, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan BHXH, vừa bảo đảm quyền lợi cho người lao động, người dân, vừa phòng chống dịch hiệu quả, BHXH tỉnh cũng phối hợp với Sở Y tế và cơ sở khám chữa bệnh  bảo hiểm y tế nâng cao chất lượng khám, chữa; kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện chi phí bất hợp lý và kiên quyết từ chối thanh toán đối với các cơ sở có biểu hiện trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, đơn vị cũng tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ bảo hiểm, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Thực hiện giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện theo hướng chi qua tài khoản ngân hàng; hạn chế tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm.

Nhật Phương