CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVIII

Bảo đảm quy trình, chất lượng công tác thẩm tra 

Xem với cỡ chữ
Nhằm xem xét tính khoa học, chính xác, tính hợp lý, hợp pháp, khả thi của các nội dung trình tại kỳ họp; giúp đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin, thấy được những vấn đề cần tập trung thảo luận và quyết định, góp phần bảo đảm các quyết sách của HĐND chất lượng, sớm đi vào cuộc sống, các ban HĐND tỉnh đã đặc biệt chú trọng công tác thẩm tra theo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định.

Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết

Do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 bao trùm trong những tháng đầu năm 2020 ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra tại kỳ họp cuối năm 2019, để bảo đảm những mục tiêu đã đề ra trong năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ, thẩm tra những nội dung trình kỳ họp, các ban HĐNĐ tỉnh đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm. Từ đó, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, cung cấp thêm căn cứ, gợi mở, định hướng cho các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10
HĐND tỉnh

Ghi nhận những nỗ lực trong 6 tháng đầu năm vừa tập trung chống dịch Covid-19, vừa tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Song, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ngụy Kim Phương và các thành viên trong Ban cho rằng, UBND tỉnh và các sở, ngành cần rà soát kỹ các dự thảo, báo cáo để thống nhất về số liệu, đánh giá tình hình, bổ sung những thông tin, kết quả đạt được. Đối với dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ những tháng cuối năm, cần thể hiện rõ việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư, khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là việc tiếp cận các nguồn vốn và mặt bằng sạch…

Đối với các Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm… Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ, các báo cáo cần rà soát, điều chỉnh số liệu minh họa, có so sánh với cùng kỳ năm trước, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa các ngành; kết quả, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp phải nhất quán. Trong giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, cần đánh giá sâu hơn sự phối hợp giữa các ngành, nhất là những nội dung liên quan đến khiếu kiện đông người. Cần phân tích rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục việc gia tăng một số loại tội phạm như: Trộm cắp, cướp giật; dâm ô với trẻ em; tín dụng đen...

Có thể thấy, để bảo đảm chất lượng công tác thẩm tra, ngay từ đầu, các Ban HĐND tỉnh đã phát huy tính chủ động, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác thẩm tra. Các vấn đề lớn, phức tạp đã các Ban đã dành thời gian thỏa đáng tiếp cận thông tin, sớm có kế hoạch và tổ chức giám sát, khảo sát, TXCT để nắm thực trạng tình hình…

Kênh thông tin quan trọng xem xét, quyết định

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đặng Hồng Chiến, điều căn cốt nhất trong hoạt động thẩm tra là phải nêu được những vấn đề bất hợp lý, không khả thi, trái quy định pháp luật trong dự thảo nghị quyết, ngăn chặn tình trạng ban hành chính sách làm lợi cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Những ngày qua, Ban Pháp chế đã thẩm tra nghiêm túc vào các dự thảo nghị quyết về: Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn tỉnh; Đề án phân loại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; về việc sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Lục Ngạn… Những ý kiến xác đáng của Ban đã được các ngành cầu thị ghi nhận, tiếp thu đầy đủ.

Ở khía cạnh khác, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vũ Tấn Cường cho rằng: Các Ban HĐND cần tham gia ngay từ đầu quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề nghị xây dựng nghị quyết của các Ban, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét từng nội dung danh mục đề nghị xây dựng nghị quyết, nếu những nội dung nào chưa rõ, Thường trực tổ chức cuộc họp với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan giải trình làm rõ để xem xét, chấp thuận; đồng thời, có thể tham gia trực tiếp hoặc định hướng về đối tượng, phạm vi điều chỉnh và đề cương của dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp lần này, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra sâu Dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025. Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Tờ trình đề nghị thông qua bổ sung danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất; các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các mục đích khác năm 2020 và điều chỉnh chỉ tiêu đất cụm công nghiệp từ huyện Hiệp Hòa về huyện Lạng Giang…

Tương tự, Ban Pháp chế, Ban Văn Hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025. Các đại biểu cho rằng, Dự thảo Nghị quyết cần quy định rõ chính sách hỗ trợ; Điều chỉnh, làm rõ hơn mức, đối tượng hỗ trợ, nhất là hỗ trợ đào tạo theo hình thức “cầm tay chỉ việc”…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải khẳng định: Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã bảo đảm đúng trình tự, quy định và mang tính phản biện cao. Đây là một kênh thông tin quan trọng để đại biểu HĐND xem xét, thảo luận trước khi quyết định, góp phần không nhỏ bảo đảm chất lượng nghị quyết HĐND. Để chất lượng các báo cáo thẩm tra ngày được nâng cao, từng thành viên của Ban phải thường xuyên cập nhật các văn bản mới; tranh thủ ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu về vấn đề chuyên môn có liên quan; coi trọng việc lấy ý kiến đóng góp từ các đối tượng chịu sự tác động của nghị quyết, đại diện các địa phương, các ngành, nhất là đối với những nghị quyết liên quan đến đời sống của Nhân dân, đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của địa phương…

Bảo Quyên