Quảng Ninh tập trung cho giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử

Bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch, đúng pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII càng nhân lên niềm tin, sự kỳ vọng vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với cả nước, cử tri Quảng Ninh đang tràn đầy phấn khởi, náo nức hướng về ngày hội lớn để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trách nhiệm chính trị đối với sự kiện trọng đại của Quốc gia, dân tộc.

Thống nhất, đồng thuận về tư tưởng, hành động

Càng gần đến ngày bầu cử, không khí ở khắp các địa phương trong tỉnh càng rộn ràng. Không chỉ phấn khởi tham dự hội nghị TXCT để trực tiếp “chấm điểm” các ứng cử viên, cử tri còn tích cực mạn đàm về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên trong các cuộc trò chuyện, họp bàn ở thôn, bản, khu phố, nhằm chọn ra những người đại biểu thật sự xứng đáng. Có được điều này, ngay từ khi triển khai kế hoạch, Ủy ban Bầu cử các cấp của tỉnh đều xác định đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế; tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công.

Kể từ khi bước vào đợt cao điểm từ đầu tháng 4 đến nay, các ngành, các cấp, các địa phương đã triển khai các đợt tuyên truyền sâu rộng để chuyển tải đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử đến người dân một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Những ngày này, hầu hết ở các thôn, bản, khu phố trong tỉnh luôn sôi động các thông tin về cuộc bầu cử. Đặc biệt, các địa phương đã chỉ đạo cụ thể các hội, đoàn thể đến tận các hộ dân thực hiện tuyên truyền về bầu cử. Các cơ quan thông tin đại chúng cũng đã tăng thời lượng tuyên truyền các hoạt động bầu cử, phổ biến các quy định của Luật Bầu cử để mỗi cử tri đều ý thức được sâu sắc trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ khi cầm lá phiếu bầu. 

Chuẩn bị cho ngày 23.5, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã chu đáo chuẩn bị các bước theo luật định. Đến nay, đã lựa chọn ra 10 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV (chưa tính 4 người do Trung ương giới thiệu); 110 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 692 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và 6.232 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử được Ủy ban Bầu cử các cấp thực hiện công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện, cổng thông tin Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh) và bằng hình thức phát hành văn bản đến các địa phương, đơn vị bầu cử. Danh sách chính thức và tiểu sử của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu để thuận tiện cho cử tri nghiên cứu, tìm hiểu.

Qua kiểm tra cho thấy, UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri, bố trí địa điểm niêm yết rộng rãi, thuận tiện; phân công cán bộ trực ghi nhận phản ánh của cử tri về danh sách để kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo quy định. Các thôn, khu phố đã chủ động triển khai việc niêm yết danh sách cử tri tại các nhà văn hóa; trang trí khánh tiết tại những khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cho ngày bầu cử.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với cử tri phường Hà Tu, TP Hạ Long tại buổi tiếp xúc cử tri địa phương  

Ảnh: Q.M.G 

Đích đến là lợi ích của Nhân dân

Trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các hội nghị TXCT vẫn được tổ chức với việc bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh để những người ứng cử trực tiếp vận động bầu cử. Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên, trong đó có rất nhiều người đang giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng ở Trung ương, ở tỉnh, cũng như các địa phương toàn tỉnh đều bày tỏ sự xúc động, biết ơn trước tình cảm cũng như sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri dành cho mình. Trước cử tri và nhân dân, các ứng cử viên thể hiện rõ quyết tâm cao trong việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn của người đại biểu nhân dân.

Cùng với đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung và vì lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, sẽ cùng cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của đại dịch Covid-19. Quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền. Hết lòng phấn đấu vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đến nay, việc triển khai công tác bầu cử của tỉnh Quảng Ninh bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch, chặt chẽ, đúng pháp luật. Qua đó, tạo sự phấn khởi, tự hào, tin tưởng to lớn trong cử tri, nhân dân trước ngày hội lớn của đất nước. Thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần quan trọng cùng cả nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

MẠNH TUÂN