Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC)

Bảo đảm cung cấp điện phục vụ Quốc hội họp trực tuyến 

Xem với cỡ chữ
Từ ngày 20 – 27.10.2020 sẽ điễn ra đợt 1 họp trực tuyến của Kỳ họp lần thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có 1 điểm cầu họp trực tuyến kỳ họp Quốc hội tại Văn phòng ĐBQH thành phố. Để bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục phục vụ kỳ họp, EVNHCMC đã khảo sát hiện trạng nguồn điện và lập phương án bảo đảm cấp điện trong suốt thời gian diễn ra đợt 1 của kỳ họp này.
A person wearing a hatDescription automatically generated
Công nhân kiểm tra hệ thống điện cung cấp cho điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh Kỳ họp thứ Mười Quốc hội Khóa XIV

Theo đó, Tổng công ty Điện lực thành phố đã lắp đặt 1 máy phát 50KVA làm nguồn dự phòng 2, đồng thời đã lắp đặt các bộ UPS tại Hội trường để hỗ trợ cấp nguồn liên lục cho hệ thống âm thanh, mạng camera và màn hình. Tổng công ty cũng cắt cử kỹ thuật viên và công nhân trực vận hành trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp trực tuyến.

Trước đó, Tổng công ty Điện lực thành phố đã xây dựng phương án giữ điện ưu tiên và các phương án chuyển tải trung thế khi xảy ra sự cố. Chiều ngày 19.10.2020, Tổng công ty và Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố đã hoàn thành tổng diễn tập phương án bảo đảm cung cấp điện và xử lý các tình huống liên quan đến hệ thống điện, sẵn sàng cho các phiên họp trực tuyến Kỳ họp thứ Mười của Quốc hội được diễn ra thành công.

Tin và ảnh: PVN