Dự án nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II

Bảo đảm an toàn và khả thi 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án sẽ được vận hành thương mại tổ máy số 1 năm 2028 và vận hành thương mại tổ máy số 2 vào năm 2029.

Vốn đầu tư hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II được thực hiện tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, thuộc khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Mục tiêu của dự án là cung cấp nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu theo quy hoạch điện VII (điều chỉnh). Bên cạnh đó, dự án còn góp phần tăng tỷ trọng nguồn nhiệt điện trong cơ cấu nguồn điện của hệ thống điện quốc gia, khắc phục sự phụ thuộc của hệ thống vào nguồn thủy điện… Với Quảng Bình, đây là một trong những dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, tạo sự đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, do EVN làm chủ đầu tư, có công suất 1.200MW với tổng mức đầu tư (sơ bộ) 48.156 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 9.634,4 tỷ đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư), vốn vay 38.525,4 tỷ đồng (chiếm 80% tổng mức đầu tư).

Trước đó, EVN cũng được Thủ tướng giao làm chủ đầu tư dự án nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình), và EVN đã giao Ban quản lý dự án Điện 2 làm đại diện chủ đầu tư, cùng với các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được triển khai tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, trên diện tích 48,6ha, gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200MW. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện thương phẩm khoảng 7,8 tỷ kWh/năm. Tổng mức đầu tư của dự án là 1,86 tỷ USD.

Theo EVN, các dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, lò hơi đốt thông số “siêu tới hạn”. Đặc biệt, hệ thống băng tải than, hệ thống khử lưu huỳnh, khử bụi… của nhà máy đều áp dụng theo các tiêu chuẩn tiên tiến của châu Âu. Do đó, các chất phát thải ra môi trường đáp ứng quy chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành. Nhà máy sử dụng than Bitum nhập khẩu nên lượng tro xỉ ít (khoảng 10%) và đủ điều kiện để sử dụng làm vật liệu xây dựng, phụ gia cho các nhà máy sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các dự án nhiệt điện Quảng Trạch cũng chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng về thông số chất lượng khí thải, nước thải, được hệ thống giám sát quan trắc môi trường Online (CEMS) truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát liên tục 24/24 giờ.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, II là dự án điện trọng điểm quốc gia  

Triển khai dự án theo đúng quy định

Tại Quyết định số 215/QĐ-TTg, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư theo đúng quy định; chịu trách nhiệm giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Các bộ, ngành và cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của EVN theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm cả kiểm tra, giám sát việc huy động vốn (vốn tự có và vốn vay) của nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nhà đầu tư thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường; chỉ đạo cơ quan liên quan trong tỉnh phối hợp với nhà đầu tư giải quyết kịp thời khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu EVN chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật, bảo đảm thủ tục thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn và khả thi.

Thảo Mộc