Bảo đảm kinh phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế 

Xem với cỡ chữ
Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành công văn số 2311 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế .

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, nhằm tiếp tục chung tay phòng, chống dịch, bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và kinh phí khám chữa bệnh, BHXH Việt Nam yêu cầu cơ quan BHXH các địa phương bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Cơ quan BHXH các địa phương được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát và thực hiện tạm ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí KCB BHYT theo quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm Y tế. Trường hợp đặc biệt, căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh thuyết minh, đề xuất, có ý kiến của sở y tế gửi cơ quan BHXH xem xét giải quyết. Cơ quan BHXH phải tạm ứng đủ kinh phí phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT, không để người bệnh tự chi trả chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng theo quy định.

Bảo đảm nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

BXHH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế và các văn bản hướng dẫn. Bên cạnh đó, yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết.

Quang Khánh