Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30.8.2023

- 30/08/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30.8.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản; Bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Ủy ban Pháp luật lấy ý kiến chuyên gia về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Thực hiện: Kim Thoa - Hoàng Long - Văn Tùng
#