Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30.5.2023

- 30/05/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30.5.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); thảo luận về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; thảo luận về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

 
Hà An - Hoàng Long - Văn Tùng
#