Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 28.2.2024

- 28/02/2024, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 28.2.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban soạn thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực Ủy ban Pháp luật làm việc với các cơ quan về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Đoàn công tác số 4 họp chuẩn bị triển khai công tác về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp Đại sứ Australia; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Đại sứ Phần Lan.

Kim Thoa - Hoàng Long - Minh Nhật
#