Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 22.5.2024

- 22/05/2024, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 22.5.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về Nghị quyết số 43/2022/QH15; Gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà An - Hoàng Long - Minh Nhật
#