Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 21.5.2024

- 21/05/2024, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 21.5.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV; Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND.

Kim Thoa - Linh Chi - Hoàng Long - Văn Tùng
#