Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.5.2024

- 17/05/2024, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.5.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Phúc; Hội nghị cập nhật kiến thức dành cho đại biểu Quốc hội về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Văn phòng Quốc hội trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hà An - Minh Nhật - Linh Chi - Hoàng Long
#