Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.4.2024

- 17/04/2024, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.4.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Tiếp tục Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị; Phiên  họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.

Kim Thoa - Linh Chi - Hoàng Long - Minh Nhật
#