Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.2.2024

- 16/02/2024, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.2.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc với các Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, làm việc với Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm, làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh; thăm, làm việc với Ban Dân nguyện.

Kim Thoa - Hoàng Long - Minh Nhật
#