Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.11.2023

- 16/11/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.11.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Tiếp tục chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa hai đợt Kỳ họp thứ Sáu; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore; Ủy ban Đối ngoại giám sát tại Đắk Nông; Ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính tổ chức Phiên họp thứ hai; Hoàn thiện quy định về hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội; Văn phòng Quốc hội ký kết Quy chế phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Kim Thoa - Linh Chi - Minh Nhật - Hương Quỳnh
#