Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 1.6.2023

- 01/06/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 1.6.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Quốc hội thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Quốc hội thảo luận về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Hà An - Linh Chi - Hương Quỳnh - Văn Tùng
#