Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 1.4.2024

- 01/04/2024, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 1.4.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát tại Hà Tĩnh.

Hà An - Hoàng Long - Xuân Sơn
#