Bản tin trong tuần - Báo chí với Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Tuần qua, báo chí đưa đậm nét những nội dung quan trọng trong hoạt động của Quốc hội: Lãnh đạo Quốc hội dự Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV; bài viết của Chủ tịch Quốc hội về một số cơ chế, chính sách cấp thiết nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội Khóa XV trúng cử lần đầu; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự Phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế…