TP Hồ Chí Minh

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm 

Xem với cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan vừa có kết luận liên quan đến Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lấy ý kiến người dân có đất thu hồi năm 2020 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đồng ý với ý kiến thống nhất của các sở, ngành và quận, huyện, từ đầu năm 2021, sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi. UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố hoàn chỉnh tờ trình và dự thảo quyết định, trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9.3.2020 của Chính phủ về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Nguồn: ITN

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi, không phải là giá cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã có tờ trình, trình UBND thành phố về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trong năm 2020 trên địa bàn. 

Về nguyên tắc xác định đất ở, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào vị trí 1 của bảng giá đất theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024.

Cụ thể, giá đất ở tại quận 1 cao nhất là 162 triệu đồng/m2; giá đất ở cao nhất tại quận 2 là 22 triệu đồng/m2; đất ở tại quận 3 có giá cao nhất là 79 triệu đồng/m2… Đối với các loại đất khác, các vị trí còn lại của đất ở, vị trí đất nông nghiệp và vị trí các loại đất khác, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất tính theo quy định tại bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 như vị trí 2 bằng 0,5 vị trí 1; vị trí 3 bằng 0,8 vị trí 2; giá đất thương mại, dịch vụ bằng 80% giá đất ở liền kề…

Vân Phi