Bạn đọc viết: Chưa phù hợp thực tiễn 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (Dự thảo). Trong đó, quy định hồ sơ của tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đang nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp và người lao động.

Liên quan đến hồ sơ của tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, tại  Điểm c, Khoản 7, Điều 1 Dự thảo quy định hồ sơ phải có “Văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo Mẫu số 06 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật”.

Theo đó, một trong các tài liệu tại hồ sơ cấp phép đo đạc và bản đồ là bản khai quá trình công tác của nhân sự theo Mẫu 06 Phụ lục IA, có xác nhận của tổ chức mà nhân sự đó đã công tác. Đề xuất này đang nhận được nhiều phản ánh trái chiều từ các doanh nghiệp và người lao động. Bởi lẽ, không có lý do gì để nơi làm việc cũ ký xác nhận cho người lao động, tạo điều kiện người đó đi làm việc cho doanh nghiệp khác (nhất là doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động).

Hơn thế nữa, Điểm c, Khoản 8, Điều 1, Dự thảo quy định về thẩm định hồ sơ nhân lực như sau “…kiểm tra sự phù hợp giữa bản khai quá trình công tác của lực lượng kỹ thuật về đo đạc và bản đồ với quá trình đóng bảo hiểm xã hội từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối, chia sẻ…”. Với quy định này, việc xác nhận kinh nghiệm nhân sự có thể được kiểm tra, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Vì vậy, việc quy định bản khai quá trình công tác của nhân sự phải có xác nhận của tổ chức mà nhân sự đó đã công tác dường như không phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, vô hình trung sẽ gây khó khăn cho chính lao động.

Bên cạnh đó, điểm đ, Khoản 7, Điều 1, Dự thảo quy định hồ sơ cấp phép đo đạc và bản đồ phải có “Hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ; giấy kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo còn hiệu lực. Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép theo Phụ lục IC ban hành kèm theo Nghị định này”.

Việc quy định doanh nghiệp phải nộp hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của mình đối với các phương tiện đo, thiết bị, phần mềm là cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế, để bảo đảm mục tiêu kinh doanh và giảm chi phí cũng như giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp không nhất thiết phải đầu tư mua tất cả các phương tiện, thiết bị, phần mềm được yêu cầu, mà thay vào đó, các doanh nghiệp có thể ký các hợp đồng thuê hoặc các dạng hợp đồng khác để có quyền sử dụng các công cụ trên. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thì cần xây dựng quy định theo hướng doanh nghiệp chỉ cần nộp các tài liệu để chứng minh quyền sử dụng các phương tiện đo, thiết bị, phần mềm.

Nguyễn Ngân