Tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Bài cuối: Tổ chức giải trình những nội dung kiến nghị nhiều lần 

Xem với cỡ chữ
Cùng với yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ thời gian, lộ trình và phương án giải quyết dứt điểm đối với từng kiến nghị đang trong quá trình giải quyết... Thường trực HĐND tỉnh cần tăng cường và chỉ đạo giám sát thường xuyên, đặc biệt cần tổ chức phiên giải trình việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nhất là về các nội dung nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần.

Đó là những nội dung được nhấn mạnh trong Báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND (ngày 11.12.2020 của HĐND tỉnh Khóa XIII) của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV.

Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 và Nghị quyết số 60 của HĐND tỉnh Khóa XIII

Ảnh: Kim Oanh

Thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết kiến nghị

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri kéo dài qua nhiều kỳ họp như: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà - Quyết Thắng; giải quyết các vấn đề vướng mắc trong xây dựng, quản lý chợ Dốc Hanh; giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 100 hộ gia đình đã mua nhà thanh lý tại khu C, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp từ năm 1991; việc xử lý các vấn đề có liên quan đến đất nông lâm trường tại các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình... Đối với kiến nghị về việc quy hoạch đất rừng đặc dụng trồng lấn vào diện tích rừng sản xuất đã được cấp trước đó cho Nhân dân, đề nghị UBND tỉnh rà soát tổng thể trên địa bàn tỉnh để có phương án giải quyết, hỗ trợ cho người dân.

Tổng số ý kiến, kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ 12 và theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND là 154 nội dung. Để thuận lợi trong quá trình giải quyết, UBND tỉnh đã tách thành 161 ý kiến để giải quyết và trả lời cử tri (Do trong 1 ý kiến, kiến nghị có nhiều địa phương và nội dung khác nhau). Trong đó, số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh cần xem xét, giải quyết trong kỳ giám sát là 124 nội dung.

Theo ghi nhận của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã làm thành viên; đã tiếp thu, giải quyết và trả lời 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhiều nội dung trả lời đầy đủ, ngắn gọn, đúng trọng tâm, có phương án, xác định cụ thể thời gian giải quyết. Những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc những vướng mắc, tồn tại kéo dài đã có sự phối hợp trách nhiệm, chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, vì vậy tiến độ giải quyết đã có chuyển biến tích cực, tạo niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết

Mặc dù UBND tỉnh đã rất nỗ lực chỉ đạo, triển khai giải quyết nhưng số ý kiến đã được giải quyết mới đạt 66,2% (trong đó, số ý kiến đã giải quyết xong chỉ chiếm 33,1%; số ý kiến giải trình thông tin chiếm 33,1%).

Một số ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm hoặc chưa xác định rõ lộ trình, tiến độ thời gian giải quyết nhưng đã được xác định giải quyết xong hoặc giải trình thông tin tới cử tri. Cụ thể như: Dự án Hồ chứa nước Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ; việc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa tuyến đường ĐT.261 xã Lục Ba, xã Cát Nê, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ; việc xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ thuộc phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên... Một số vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần, qua nhiều kỳ họp HĐND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mặt khác, vẫn còn tình trạng kiến nghị đã được giải quyết, trả lời hoặc chính sách có liên quan đã được ban hành nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị.

Trước thực tế trên, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, không để tồn đọng, kéo dài. Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ thời gian, lộ trình và phương án giải quyết dứt điểm đối với từng kiến nghị đang trong quá trình giải quyết; ưu tiên giải quyết các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách, đặc biệt là chính sách đối với cán bộ cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện tiếp tục phối hợp chặt trong giải quyết. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả giải quyết… Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đang phát sinh nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri như đất đai, tài nguyên và môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý dự án đầu tư, xây dựng cơ bản...

Thường trực HĐND tỉnh cũng nhận thấy cần tăng cường và chỉ đạo giám sát thường xuyên đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là tổ chức phiên giải trình về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh, nhất là các nội dung nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Cùng với đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý để tổng hợp, theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

LÊ MINH