Giám sát việc xây dựng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt

Bài cuối: Sớm có biện pháp xử lý các công trình xuống cấp 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng mức hỗ trợ bằng các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tại các thôn bản khó khăn chưa được đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đề nghị các huyện rà soát, đánh giá lại toàn bộ các hạng mục để có biện pháp khắc phục, sửa chữa công trình hư hỏng, xuống cấp; tăng cường kiểm tra, quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt…

Quan tâm cấp kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng công trình

Tại các buổi giám sát, khảo sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các địa phương đã đề xuất những kiến nghị thiết thực. Đơn cử, tại huyện Vị Xuyên, qua khảo sát 4 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại các xã Phong Quang, Phương Tiến, Ngọc Linh và Trung Thành, các xã đã kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện quan tâm cấp kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng công trình. 

Bên cạnh đó, đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công bàn giao công trình cho xã và thôn quản lý vận hành để bảo đảm hiệu quả; phân cấp quản lý các công trình nước sạch nông thôn cho UBND xã quản lý, vận hành, sửa chữa nâng cấp; tổ chức các lớp tập huấn cho tổ quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn về quản lý vận hành các công trình…

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Mê khảo sát công trình nước sạch sinh hoạt tại xã Yên Phong
Ảnh: Hoàng Hiền

Hay tại buổi giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quản Bạ, UBND huyện đã đề xuất, kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng mức hỗ trợ bằng các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tại các thôn bản khó khăn chưa được đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp.

Đối với các xã, thị trấn, đề nghị UBND huyện Quản Bạ hỗ trợ thêm một phần kinh phí lắp thêm các ống dẫn nước, đồng hồ vào từng hộ gia đình bảo đảm các công trình phát huy hiệu quả; hỗ trợ kinh phí hàng năm để duy tu, bảo dưỡng, tu sửa các tuyến đường cấp nước sinh hoạt từ đầu nguồn nước cấp về trung tâm các xã, thị trấn để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân vào mùa khô hạn.

Tăng cường kiểm tra, quản lý

Qua khảo sát thực tế và tiếp thu kiến nghị của các địa phương, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đã đề xuất, kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng mức hỗ trợ bằng các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tại các thôn bản khó khăn chưa được đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần quan tâm làm tốt công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư.

Là công trình, dự án lớn, chất lượng tương đối tốt, bài bản với tổng mức đầu tư trên 4 tỷ đồng, công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn Nắm Ta, xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần đã hoàn thành trên 90% khối lượng, còn lại hạng mục đập đầu nguồn chưa thi công do không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân tại vị trí đập đầu nguồn nên công trình, dự án bị kéo dài.

Để công trình sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Quản lý đầu tư xây dựng cấp huyện phải tập trung vào cuộc quyết liệt, khảo sát thực tế, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án khả quan để sớm thi công hạng mục còn lại của công trình. Cùng với đó, khi công trình hoàn thành bàn giao đi vào sử dụng phải quan tâm kiểm tra, giám sát, quản lý sau đầu tư để phục vụ bền vững, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, cộng đồng trách nhiệm bảo vệ, vận hành, nâng cao hiệu quả công trình, bảo đảm sử dụng bền vững; quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt phát huy vai trò giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ, đội quản lý công trình nước sinh hoạt; quan tâm công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã nghiên cứu các văn bản của cấp trên về quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt để có phương án duy tu bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ; tăng cường chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước, xây dựng quy chế hoạt động của các đội vận hành, tổ quản lý cấp xã nhằm bổ sung kinh phí hoạt động và tái đầu tư cho sửa chữa các hạng mục công trình. Có ý kiến đề xuất cần đánh giá lại hiệu quả các công trình bằng việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân.

Kết luận tại buổi làm việc với huyện Bắc Mê, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang Chúng Thị Chiên đề nghị UBND huyện rà soát toàn bộ các hạng mục công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn để đánh giá cụ thể các công trình và có biện pháp xử lý, giải quyết, khắc phục, sửa chữa công trình hư hỏng, xuống cấp; tăng cường kiểm tra, thanh tra các công trình nước sạch sinh hoạt; tiếp tục quan tâm tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ và vệ sinh môi trường khu vực xung quanh các bể chứa nước đầu nguồn, để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân không bị ô nhiễm…

PHƯƠNG MINH