Nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND kiêm nhiệm

Bài cuối: Giới thiệu những đại biểu có nhiều đóng góp cho HĐND 

Xem với cỡ chữ
​​​​​​​Để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND kiêm nhiệm, theo Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, trong công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, cần quan tâm hiệp thương giới thiệu đại biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND tham gia ứng cử đại biểu HĐND; giới thiệu ứng cử đại biểu có trình độ chuyên môn và kiến thức thực tiễn phù hợp. Cùng với đó, tăng cường và đổi mới hình thức, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND; đổi mới việc cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động của đại biểu...

Tăng cường bồi dưỡng, cung cấp thông tin

HĐND huyện Bù Gia Mập Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được cử tri địa phương tín nhiệm bầu ra 37 đại biểu, trong đó 4 đại biểu chuyên trách; 33 đại biểu kiêm nhiệm với trên 97% đại biểu có trình độ từ đại học trở lên. Để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND huyện, nhất là đối với những đại biểu kiêm nhiệm, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động do Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước tổ chức. Định kỳ 6 tháng một lần, Thường trực HĐND huyện chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban, tọa đàm, trao đổi về kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND…

Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu HĐND được quan tâm thực hiện đầy đủ theo quy định. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo thực hiện trang bị máy tính xách tay cho một số đại biểu và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản phục vụ hoạt động của HĐND, để việc cung cấp thông tin và tài liệu kỳ họp HĐND huyện đến đại biểu HĐND huyện được kịp thời, tạo điều kiện để đại biểu tra cứu tài liệu được nhanh chóng, tiện lợi

Nhìn chung, các đại biểu HĐND kiêm nhiệm cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ người đại diện của nhân dân. Cụ thể, hoạt động TXCT trước mỗi kỳ họp đã được các đại biểu bố trí thời gian, công việc tham gia đầy đủ. Đại biểu HĐND huyện công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện đã trực tiếp giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực mình phụ trách, được cử tri đánh giá cao. Các đại biểu HĐND kiêm nhiệm là thành viên của các Ban HĐND huyện chủ động bố trí, sắp xếp công việc, tham gia tương đối đầy đủ và tích cực, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng trong hoạt động thẩm tra, giám sát. Những đại biểu kiêm nhiệm có chuyên môn cũng được Thường trực HĐND huyện phân công tham dự các đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện và đã có những đóng góp tích cực.

Cử tri huyện Bù Gia Mập kiến nghị trong một buổi tiếp xúc với đại biểu dân cử

Ảnh: L.Phước 

Đánh giá công minh, hiệu quả hoạt động của từng đại biểu 

Bên cạnh những đại biểu kiêm nhiệm đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp vào hoạt động chung của HĐND huyện, một số đại biểu lần đầu tham gia HĐND nên còn hạn chế về kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động HĐND; chưa sắp xếp công việc, thời gian tham dự đầy đủ các hoạt động của HĐND; một số đại biểu HĐND kiêm nhiệm chủ yếu tham gia các kỳ họp của HĐND, chưa dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu tình hình thực tế, chưa thu thập được những tồn tại, bất cập tại địa phương và những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm kiến nghị để tổng hợp gửi về Thường trực HĐND huyện trước mỗi kỳ họp hoặc thảo luận, kiến nghị trực tiếp tại mỗi kỳ họp của HĐND huyện. Một số đại biểu chưa thực sự tích cực tham gia phát biểu, thảo luận trong các kỳ họp của HĐND huyện, cá biệt có trường hợp từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa tham gia phát biểu, thảo luận. Việc tham gia vào các hoạt động chất vấn tại mỗi kỳ họp HĐND của phần lớn đại biểu kiêm nhiệm còn hạn chế do còn nể nang, ngại va chạm. Có đại biểu chưa chất vấn lần nào tại các kỳ họp.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, theo Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập, trong công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, cần quan tâm hiệp thương giới thiệu đại biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; giới thiệu ứng cử đại biểu có trình độ chuyên môn và kiến thức thực tiễn phù hợp.

Cùng với đó, cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND. Tăng cường và đổi mới hình thức, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND thông qua nhiều hình thức như tổ chức tập huấn theo chuyên đề; giao ban, hội thảo trao đổi kinh nghiệm thường xuyên hơn… chú trọng bồi dưỡng cho đại biểu kỹ năng trong hoạt động thẩm tra, giám sát, thảo luận, lựa chọn vấn đề đưa ra chất vấn tại kỳ họp. Tăng cường, đổi mới cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động của đại biểu HĐND, đặc biệt đối với các đại biểu kiệm nhiệm, bao gồm các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng và thông tin trước mỗi kỳ họp của HĐND. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND, của Tổ trưởng tổ đại biểu trong việc chủ động triển khai các nhiệm vụ của Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực HĐND huyện. Mỗi năm một lần, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức đánh giá công minh, khách quan chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng đại biểu HĐND huyện.

LÊ PHƯỚC