Hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài cuối: Giải quyết thấu đáo vấn đề dân sinh 

Xem với cỡ chữ
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực. Qua các buổi tiếp xúc, nhiều kiến nghị của cử tri về những vấn đề dân sinh đã được giải quyết thấu đáo, triệt để, được cử tri ghi nhận và đánh giá cao.

Trên 90% kiến nghị của cử tri được giải quyết

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác TXCT, tiếp dân của đại biểu HĐND thành phố được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân và đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Thường trực HĐND thành phố đã triển khai một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND thành phố. Qua đó, thu được những kết quả đáng khích lệ, nhất là UBND thành phố và các sở ngành, quận huyện đã quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với tỷ lệ giải quyết xong đạt trên 90%.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được giải quyết dứt điểm thông qua những buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được giải quyết dứt điểm thông qua những buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố

Điển hình như trước tình trạng quản lý chung cư bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức cuộc TXCT chuyên đề về nội dung này. Sau buổi tiếp xúc, Thường trực HĐND thành phố đã kiến nghị và tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. "Qua đó, công tác quản lý nhà chung cư đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giảm bớt những khó khăn, vướng mắc và bức xúc của Nhân dân trong lĩnh vực này" - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn chứng.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác TXCT trước và sau kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố còn trực tiếp tham gia nhiều cuộc TXCT chuyên đề. Thường trực HĐND thành phố cũng đã chỉ đạo, điều hòa các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐNĐ thành phố duy trì tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; các thông tin nổi bật trên các cơ quan thông tấn báo chí, dư luận xã hội liên quan đến các chủ trương chính sách, công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, các vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là những nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...

"Các buổi TXCT đã từng bước được đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có liên quan” - Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá.

 Đổi mới hoạt động tiếp công dân theo hướng thiết thực, hiệu quả

Cùng với TXCT, hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện đúng luật, thiết thực, hiệu quả. Đáng chú ý, có những vụ việc phức tạp, tồn đọng, thậm chí kéo dài trên 20 năm đã được Thường trực HĐND thành phố giải quyết dứt điểm thông qua các buổi tiếp công dân. Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND thành phố Khóa XV, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã tham gia đầy đủ các cuộc tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố. Trong đó, nội dung vụ việc được lựa chọn tổ chức tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố đều là những vụ việc khiếu nại, tố cáo điển hình có nội dung phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, ngành chưa được giải quyết trên địa bàn Thủ đô.

"Kết quả cho thấy, việc tiếp dân theo vụ việc cụ thể ngày càng đạt được hiệu quả tích cực, được dư luận và các ban, ngành thành phố ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với các đại biểu dân cử, góp phần giảm thiểu các điểm “nóng” trên địa bàn" - Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức tiếp công dân, xem xét trực tiếp 38 vụ việc; có 22 vụ việc đã giải quyết dứt điểm (trong đó có 8 vụ việc kéo dài trên 5 năm, 6 vụ việc kéo dài trên 10 năm và có 3 vụ việc kéo dài trên 20 năm), 16 vụ việc hiện đang đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cùng với đó, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố đã có 1.734 buổi tiếp công dân theo lịch định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của 30 quận, huyện, thị xã. "Các buổi tiếp dân là kênh thông tin đặc biệt quan trọng để HĐND thành phố lắng nghe, tiếp thu tình hình cơ sở. Từ đó, có các kiến nghị, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết, xử lý tận gốc những vấn đề "nóng" từ cơ sở" - Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Cũng trong giai đoạn 2016 - 2021, việc tiếp nhận, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện hiệu quả. Trong đó, các đại biểu HĐND thành phố đã tiếp nhận và xử lý trên 6.248 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo từ các nguồn gửi đến. Qua nghiên cứu phân loại, đã tham mưu xử lý chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền 1.483 đơn, tham mưu ban hành 7 văn hướng dẫn công dân và 87 văn bản đôn đốc, nhắc nhở các quận, huyện, sở ngành chậm giải quyết đơn thư của công dân...

"Thường trực HĐND thành phố đã chủ động chỉ đạo Văn phòng HĐND (bộ phận tiếp công dân) thực hiện việc ứng dụng CNTT trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo bằng cách kết nối với phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo chung của thành phố. Qua đó, giảm thiểu thời gian xử lý một số công việc như phân loại, lọc trùng, tìm kiếm đơn thư khiếu nại, tố cáo hay ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

PHI LONG